Juli 2005. Rejsegilde @ Kirsten K Kester | Koloritten.com

Rejsegilde

I 2005, i slutningen af juli måned holder vi endelig rejsegilde.

Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten.

“Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår” hvorefter man slår et glas itu mod et af husets vægge.
_